ผู้เขียน หัวข้อ: อีซูซุลิสซิ่ง  (อ่าน 1337 ครั้ง)

Muhi11

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 31
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์

อีซูซุลิสซิ่ง
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 04:36:31 pm »
            อีซูซุลิสซิ่ง ให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทั้งแบบเช่าซื้อ และลิสซิ่ง  ไม่ว่าจะเป็น บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับรถใหม่ และรถใช้แล้ว   นอกจากนี้ยังมีบริการ ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี บริการโอนกรรมสิทธิ์ประจำปี บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ รวมทั้งบริการด้านประกันภัย สามารถไปใช้บริการได้ที่ 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือติดต่อสอบถามได้ที่    โทร. 0-2792-2000 / โทรสาร.  0-2966-2282-4

อ้างถึง
 สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใหม่
ลักษณะของบริการ
     สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เป็นการให้บริการสินเชื่อกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ แต่ไม่ต้องการชำระเต็มราคาด้วยเงินสดในคราวเดียว ผู้เช่าซื้อสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ได้โดยชำระเงินบางส่วน หรือเรียกว่า “เงินดาวน์” ให้กับบริษัทฯ และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
   กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน)
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนาสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4.  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
1.  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้านของกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ:
สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกที่นี่สำหรับรายชื่อผู้จำหน่ายอีซูซุ
   แผนกลูกค้าสัมพันธ์ อีซูซุลิสซิ่ง โทร. 0-2792-2000 หรือ
    E-mail : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th


สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แบบลิสซิ่ง
ลักษณะของบริการ
     บริการสินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง เป็นทางเลือกสำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ และบริษัทที่ต้องการรถยนต์เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในกิจการ เป็นลักษณะการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ โดยไม่มีภาระของการเป็นเจ้าของ
     การทำลิสซิ่งประกอบด้วย การวางแผนการผ่อนชำระค่าเช่าตามแบบที่ต้องการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และตกลงทำสัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าหรือเจ้าของทรัพย์สิน กับผู้เช่า โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าที่แน่นอน โดยที่ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าเป็นการตอบแทน เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้เช่าอาจเลือกซื้อทรัพย์สินในราคาที่ตกลงกันไว้แล้ว

เงื่อนไขพิเศษ
  ผู้เช่าต้องเป็นนิติบุคคล
  ไม่มีเงินดาวน์ / ไม่มีเงินมัดจำ
  มีสิทธิ์เลือกซื้อรถยนต์ได้ในราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา

 ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง
   ผู้ขอรับบริการจะเลือกรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่ต้องการจากผู้แทนจำหน่าย
   แจ้งราคาทรัพย์สินที่ตกลงกับผู้จำหน่ายมายังฝ่ายการตลาดของ อีซูซุลิสซิ่ง
   ตกลงเจรจาเงื่อนไข หรือข้อเสนออื่นๆ พร้อมรับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
   ดำเนินการจัดหาทรัพย์สินตามที่ได้ตกลง
   จัดส่งทรัพย์สิน ลงนามในสัญญา และส่งมอบเอกสารการจดทะเบียน
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
1.  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ของ กรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 
3.  สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
หมายเหตุ:
สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  หน่วยธุรกิจรายใหญ่ (Fleet Business Unit)
โทรศัพท์ (สายตรง): 02-792-2142, 02-792-2143, 02-792-2148, 02-792-2149
  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2792-2000 หรือ
   E-mail : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้ว

ลักษณะของบริการ
     สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว เป็นการให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์มือสอง โดยชำระเงินบางส่วน หรือเรียกว่า “เงินดาวน์” ให้กับบริษัทฯ และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ

สิทธิประโยชน์
   วงเงินให้สินเชื่อสูงถึง 85% ของราคารถยนต์ (1)
   ผ่อนชำระได้นาน 60 เดือน
   ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (2)
   ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำสัญญา

 หมายเหตุ :
(1)  เฉพาะรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุเท่านั้น
(2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
    กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน)
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4.  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
   กรณีนิติบุคคล
1.  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ของกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
หมายเหตุ:
สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

สินเชื่อไฟแนซ์
ลักษณะของบริการ
     สินเชื่อรีไฟแนนซ์ เป็นการให้บริการด้านการเงิน โดยเปลี่ยนรถยนต์เป็นเงินสด ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ที่ยังผ่อนชำระอยู่ หรือผ่อนชำระหมดไปแล้ว หรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ เพียงนำรถยนต์ของคุณทั้งที่ยังผ่อนชำระอยู่ หรือปิดบัญชีแล้ว มาทำการเช่าซื้อใหม่กับบริษัทฯ

สิทธิประโยชน์
   วงเงินให้สินเชื่อสูงถึง 80% จากราคาประเมิน
   ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (1)
   ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา
   ลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน (2)

หมายเหตุ :
(1) ผู้เช่าซื้อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
(2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

เงื่อนไขพิเศษ
    ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ขึ้นไป
   สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ ที่ยังมีภาระผ่อนชำระอยู่กับไฟแนนซ์อื่น ต้องปิดบัญชีจากไฟแนนซ์นั้นๆ ก่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
   กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน)
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4.  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
   กรณีนิติบุคคล
1.  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ของกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ:
สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2792-2000 หรือ
       E-mail : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

ที่มา >>> http://www.isuzuleasing.com/article-group/7/

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2013, 11:13:15 pm โดย Muhi11 »